Massage

Massage är mer än bara avkoppling. Det påverkar hela kroppen, både fysiskt och mentalt. Genom att blodcirkulationen ökar syresätts spända muskler och hjälper dem att slappna av. Den fysiska beröringen gör att kroppsmedvetenheten ökar och stressen minskar. Massagen frigör hormonet oxytocin som får oss att känna lugn och ro.

Det är bra med regelbunden massage, ofta bär vi på spänningar i kroppen vi inte ens är medvetna om. Vid tillfällen i livet när vi befinner oss i obalans kan massage vara extra betydelsefullt, som i samband med muskelskada eller i perioder av hög stressbelastning. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser och underlätta återhämtning.

De olika behandlingarna jag erbjuder svarar mot olika behov. Läs mer och boka under fliken ”behandlingar”.